Центр дозвілля дітей та юнацтва за місцем проживання

АНОНС ПОДІЙ

Звіт про обіг бюджетних коштів за листопад 2023 року

№ з/п КЕКВ Назва товару чи послуги Сума (тис.грн) Джерело надходження коштів
   (місцевий бюджет, освітня субвенція)  (депутатські кошти, бюджет розвитку)
1 2111 Заробітна плата 563,2 місцевий  
2 2120 Нарахування на заробітну плату 123,7 місцевий  
3 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 121,5 місцевий  
4 2230 Продукти харчування 44,0 місцевий  
5 2240 Оплата послуг (крім комунальних) 196,3 місцевий  
6 2250 Видатки на відрядження 0,0 місцевий  
7 2271 Оплата теплопостачання 53,8 місцевий  
8 2272 Оплата водопостачання та водовідведення 2,0 місцевий  
9 2273 Оплата електроенергії 14,4 місцевий  
10 2274 Оплата природного газу 4,6 місцевий  
11 2275 Оплата інших енергоносіїв 7,7 місцевий  
12 2800 Інші видатки 0,0 місцевий  
13 2282 Окремі заходи по реалізації держаних (регіональних) програм ,не віднесені до заходів розвитку 3,8 місцевий  
14 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0,0   бюджет розвитку
  Всього:   1 135,0