Центр дозвілля дітей та юнацтва за місцем проживання

АНОНС ПОДІЙ

Звіт про обіг бюджетних коштів за грудень 2023 року

№ з/п КЕКВ Назва товару чи послуги Сума (тис.грн) Джерело надходження коштів
   (місцевий бюджет, освітня субвенція)  (депутатські кошти, бюджет розвитку)
1 2111 Заробітна плата 584,0 місцевий  
2 2120 Нарахування на заробітну плату 129,6 місцевий  
3 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 128,7 місцевий  
4 2230 Продукти харчування 0,0 місцевий  
5 2240 Оплата послуг (крім комунальних) 29,8 місцевий  
6 2250 Видатки на відрядження 0,0 місцевий  
7 2271 Оплата теплопостачання 152,0 місцевий  
8 2272 Оплата водопостачання та водовідведення 10,1 місцевий  
9 2273 Оплата електроенергії 39,8 місцевий  
10 2274 Оплата природного газу 94,8 місцевий  
11 2275 Оплата інших енергоносіїв 3,9 місцевий  
12 2800 Інші видатки 0,0 місцевий  
13 2282 Окремі заходи по реалізації держаних (регіональних) програм ,не віднесені до заходів розвитку 0,0 місцевий  
14 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0,0   бюджет розвитку
  Всього:   1 172,7