Центр дозвілля дітей та юнацтва за місцем проживання

АНОНС ПОДІЙ

Закон України "Про позашкільну освіту"

 

                     З А К О Н   У К Р А Ї Н И

                      Про позашкільну освіту

( Додатково див. Закон

  N 2120-III ( 2120-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 2-3, ст.10 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом

  N 2905-III ( 2905-14 ) від 20.12.2001 )

     Цей Закон  відповідно  до  Конституції України ( 254к/96-ВР )

визначає  державну  політику  у  сфері  позашкільної  освіти,   її

правові,  соціально-економічні,  а також організаційні, освітні та

виховні засади.