Центр дозвілля дітей та юнацтва за місцем проживання

АНОНС ПОДІЙ

Позашкільна педагогіка та педагогічний процес у позашкільному закладі

Позашкільна педагогіка покликана визначити закономірності формування гармонійно розвиненої особистості засобами позашкільної роботи, які випереджатимуть зміни , що відбуваються в суспільстві. Це особлива галузь педагогіки, предметом якої є мистецтво розвитку і виховання вільної, духовно повноцінної творчої особистості з урахуванням її власних потреб і природних даних.

Позашкільна педагогіка - це педагогіка виховання дитини, яка будується на основі закону творчості, що передбачає залучення дітей до реальної співтворчості, діалогу, гармонізацію спілкування, успіх, здатність почувати себе вільними на випадок невдачі, мати право на невдачу. Позашкільна педагогіка не допускає будь-якого примусу, побоювання і страху. Навпаки, вона є прихильницею розвитку незалежної думки, розробки системи діалогічних прийомів співтворчості та інтелектуальної напруги.