Міський Центр дозвілля дітей та юнацтва за місцем проживання

АНОНС ПОДІЙ

Методичні рекомендації щодо ведення керівником гуртка журналу планування та обліку роботи гуртка

Журнал планування та обліку роботи є державним обліковим фінансовим документом, обов’язковим для ведення кожним керівником гуртка.

Журнал гурткової роботи заповнюється відповідно до навчальної програми, за якою проводиться навчання в гуртку.

Журнал заводиться для кожної групи гуртка окремо на весь навчальний рік.

Журнал ведеться керівником гуртка. Він несе особисту відповідальність за стан його ведення.

Усі записи в журналі ведуться чисто, охайно та регулярно кульковою ручкою тільки синього кольору. Не допускаються виправлення, заклеювання, закреслювання, використання коректору!

Дні й години занять гуртка визначаються у відповідності до тарифікаційного списку, вимог закону України «Про позашкільну освіту» та за погодженням із директором закладу.. Зміна часу проведення занять має бути погоджена з методистом.

План роботи гуртка складається на перше півріччя, друге півріччя та на літні канікули у відповідності до програми. Нумерація тем з першого півріччя продовжується на друге півріччя і т.д.. У плані записується розділ програми. В графі «Кількість годин» ставиться кількість годин відведених на кожен розділ. В графі «Календарні строки виконання» вказуються всі дати занять, на які розрахований даний розділ за винятком святкових днів. План роботи на півріччя планується і записується відповідно до відведених сторінок. В кінці сторінки ставиться підпис керівника гуртка.

Як тільки групи укомплектовані керівник гуртка подає директору на затвердження графік занять і гурток починає свою діяльність.

У розділі «Відомості про членів гуртка» зазначається номер, прізвище, ім’я, по батькові дитини, рік народження, назва школи, клас, місце роботи батьків, домашня адреса, телефон, дата вступу в гурток, дата і причини вибуття з гуртка.

У розділі «Облік відвідування» застосовуються наступні умовні позначки:
«нб»- був відсутній з невідомої причини;
«сп»- спізнився;
«п»- був відсутній с поважної причини;
«хв»- був хворий.
Проти прізвища учня, який вибув, пишеться – «вибув».

У розділі «Облік роботи гуртка» вказується номер заняття, дата проведення, тема заняття (зміст роботи на занятті), кількість годин (відповідно до календарно - тематичного плану), підпис керівника гуртка. Дата занять, які записані в розділах «Облік відвідування» та «Облік роботи гуртка» мають співпадати і становити однакову кількість. Нумерація занять не переривається протягом всього року.

Кількість записаних годин має відповідати погодинному педагогічному навантаженню.

Для розділів «Облік відвідування» та «Облік роботи гуртка» на кожен місяць відводиться окрема сторінка.

Облік робочого часу в дні відсутності дітей (на випадок карантину, днів здоров’я, туристичних поїздок тощо на підставі наказів відділу освіти, директора) керівник гуртка може вести записи в розділі «Масова та суспільно-корисна робота гуртка», вказуючи дату, зміст діяльності (виготовлення методичних посібників, пристроїв, наочного приладдя, ремонт приладів, написання розробок, сценаріїв масових заходів тощо), кількість годин, підпис. В розділі «Масова та суспільно корисна робота гуртка» ведеться облік зайнятості гуртка в підготовці і проведенні міських, районних, всеукраїнських заходів (виставки, концерти, конкурси, творчі звіти, змагання, екскурсії, батьківські конференції тощо).

В розділі «Облік роботи гуртка» у випадку лікарняного записується номер, дата, тема і зміст заняття, кількість годин, а замість підпису керівника гуртка пишеться слово «лікарняний».

В цьому випадку теми занять, які були пропущені, переносяться і записуються індивідуально за погодженням методиста (наприклад, на одному занятті може бути викладено дві теми або ці теми занять плануються на період літніх канікул). Програма повинна бути виконана в повному обсязі!

Розділ «Методична та практична допомога керівникам гуртків відповідного профілю, створених у школах та інших установах»  складається з 7-ми граф: записується дата, вказується вид наданої допомоги, назва школи чи установи, якій надається допомога, кількість годин та число присутніх  (за необхідністю). 

У розділі «Інструктаж з техніки безпеки» на першій сторінці записується список вихованців гуртка, число та місяць проведення інструктажу. Навпроти своїх прізвищ вихованці, які досягли 14-річного віку, ставлять підписи, що підтверджує засвоєння ними інструктажу. На другій сторінці даного розділу записується дата проведення інструктажу, його зміст, тривалість та ставиться підпис керівника гуртка, що є підтвердженням його проведення.

Розділ «Творчі досягнення гуртка» складається з 4-х граф. У 2-й графі записується прізвище, ім’я вихованця, який має значні результати. У 3-й графі – назва конкурсу, змагання, виставки, де він досяг відповідних  результатів. У 4-й графі записується оцінка творчих досягнень, тобто яку саме перемогу здобула дитина. Внизу сторінки керівник гуртка ставить свій підпис, який розшифровується.

Директор, заступник директора та методисти систематично контролюють правильність ведення журналу. Журнал обліку роботи гуртка перевіряється не менше 5 разів на рік. На сторінці «Зауваження та пропозиції» щодо ведення журналу роблять запис про результати перевірки журналу.

Журнал зберігається в позашкільному навчальному закладі. Після закінчення навчального року журнал здається в архів, про що адміністрація робить запис на останній сторінці.