Центр дозвілля дітей та юнацтва за місцем проживання

АНОНС ПОДІЙ

Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності

1. Вступ

2. Сутність громадянського виховання

3. Підходи та принципи виховання громадянина

4. Мета й завдання громадянського виховання та освіти

5. Зміст громадянського виховання

6. Форми громадянського виховання

7. Інститути, що забезпечують громадянське виховання

8. Основні шляхи реалізації концепції

9. Додаток. Понятійний апарат

1.ВСТУП

Актуальність громадянського виховання особистості у сучасному українському суспільстві великою мірою зумовлюється необхідністю державотворчих процесів на засадах гуманізму, демократії, соціальної справедливості, що мають забезпечити усім громадянам рівні стартові можливості для розвитку й застосування їх потенційних здатностей, досягнення суб'єктивно привабливих і водночас соціальне значущих цілей як умови реалізації найголовнішої соціально-психологічної потреби особистості - потреби у самовизначенні та самоствердженні.